Maskinsäkerhet

En lösning med maskinbeklädnad ger en hög skyddsnivå för personal i produktionsmiljöer.
En väl utformad maskinbeklädnad tillgodoser både säkerhetsperspektivet och kravet på en fortsatt enkel tillgång till maskinen.

MaskinbeklädnadEn maskinbeklädnad kan tillgodose flera olika aspekter av skydd i en produktionsmiljö. Den vanligaste anledningen till att klä in en maskin är att ge ett bra skydd för personal, för att garantera att man inte av misstag kommer nära en maskin som kan orsaka personskada.

Men det finns fler positiva aspekter med en maskinbeklädnad. Ljudnivå är ofta ett problem i en produktionsprocess och den kan ofta reduceras kraftigt med ett tätare maskinskydd. Även spridning av rök, damm, oljedimma kan reduceras på detta vis. Dessutom kan man få ett mycket bra skydd om brand skulle uppstå i den aktuella utrustningen. En maskinbeklädnad kan även förses med automatiskt brandskydd.

Rätt maskinbeklädnad ger en högre säkerhet för produktionspersonalen och kan ge en högre tillförlitlighet för er produktion och är ofta en direkt lönsam investering utöver de säkerhetsmässiga fördelar det ger.

Kontakta oss för förslag och prisuppgift

Är er maskinpark säker?

Det är lätt att missa och förbise vilka faktiska risker er produktionsmiljö innebär. Finns det ställen i er produktion som är riskfyllda? Är all personal medveten om riskerna? Går det att bygga bort risken? Det är alltid värt jobbet att se över en riskfylld maskinmiljö i tid för att förebygga en olycka.

Förutom det självklara i att förebygga personskador är det dessutom ofta direkt lönsamt att förse känslig produktionsutrustning med ett bra skydd för att förebygga ev störningar av driften. Med dagens krav på snabba leveranstider och optimerade lagernivåer är ett driftavbrott ofta mycket kostsamt. Ett bra maskinskydd bidrar även till en hög kontinuitet i produktionsprocessen.

Vi är specialister på maskinbeklädnad till industri och verkstadsmaskiner. Vi erbjuder anpassade lösningar för all typ av produktionsutrustning med det person- och driftskydd som önskas. Vi renoverar och bygger även om befintliga maskinbeklädnader för att anpassa dom till dagens säkerhetskrav och kan även komplettera med t.ex. ljuddämpning, stoftavskiljning, brandskydd mm.

Förutom leverans och installation av maskinbeklädnader så erbjuder vi även inspektion och riskbedömningar, samt ett komplett utbud av maskinsäkerhetsövervakning.

Kontakta oss för förslag och prisuppgift

Skydd av era maskiner

Hur ser skyddet ut för era produktionsmaskiner idag?
Finns det identifierade problem och risker för personal och/eller för drift och resultat?

Ett tillbud oavsett anledning har påverkan direkt på resultatet. Därför är det viktigt att ha en hög säkerhetsnivå och ett anpassat skydd för varje produktionsutrustning.

Om en kritisk utrustning drabbas av driftstörning eller ett stopp orsakar det snabbt stora kostnader eller värsta fall ett produktionsstopp.

En genomgång av er risknivå idag är viktig att göra. Låt oss se hur ert skydd ser ut idag, var ev. risker finns och hur man kan bygga bort dom.

Vi tar fram en lösning anpassat till ert behov och optimerar er maskinsäkerhet för person och produktion.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion

Klicka här för att ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift