Högre säkerhet i produktionen

Maskinbeklädnad ger en hög nivå av skydd och säkerhet för personal och omgivning.
En väl utformad maskinbeklädnad tillgodoser både säkerhetsperspektivet och kravet på en fortsatt enkel access till maskinen.

En maskinbeklädnad kan tillgodose flera olika aspekter. Det vanligaste är skydd för personal för att garantera att man inte av misstag kommer nära en utrustning som kan ge skador. Men det finns många andra positiva aspekter med en maskinbeklädnad. Ljudnivån kan reduceras kraftigt och man kan även få ett bra skydd för att förhindra spridning av rök, damm, oljedimma osv. Dessutom kan man uppnå ett mycket bra skydd mot brand orsakad av den aktuella utrustningen. Beklädnaden kan t.ex. förses med automatiskt brandskydd.

Rätt maskinbeklädnad ger högre tillförlitlighet för er produktion och är ofta en direkt lönsam investering utöver de säkerhetsmässiga fördelar det ger.

Kontakta oss här för en förutsättningslös diskussion

Har ni en säker maskinpark?

Dagens krav på snabba leveranstider och optimerade lagernivåer gör att ett driftavbrott ofta blir mycket kostsamt. Med andra ord ställs det stora krav på en driftsäker tillverkningsprocess som alltid tillgodoser den produktion man förväntar sig och det ställer i sin tur stora krav på säkerheten.

Det är lätt att missa och förbise vilka faktiska risker er produktionsmiljö innebär.
Finns det tillverkningsmoment som är riskfyllda? Är all personal medveten om riskerna? Går det att bygga bort risken?

Vi är specialister på att leverera maskinskyddslösningar för industrimaskiner.

Vi levererar kompletta maskinbeklädnader med det person- och driftskydd som önskas.
Vi renoverar och bygger om befintliga maskinbeklädnader och kan även komplettera dom med olika typer av tillägg som t.ex. ljuddämpning, stoftavskiljning, brandskydd mm.

Vi erbjuder även säkerhetsrevision och riskbedömningar, samt ett komplett utbud av maskinsäkerhetsövervakning.

Vi levererar maskinbeklädnader helt anpassade till den aktuella maskinen.

Skydd av era maskiner

Hur ser skyddet ut för era produktionsmaskiner idag?

Finns det identifierade problem och risker för personal och/eller för drift och resultat?

Ett tillbud oavsett anledning har påverkan direkt på resultatet. Därför är det viktigt att ha en hög säkerhetsnivå och ett anpassat skydd för varje produktionsutrustning.

Om en kritisk utrustning drabbas av driftstörning eller ett stopp orsakar det snabbt stora kostnader eller värsta fall ett produktionsstopp.

En genomgång av er risknivå idag är viktig att göra. Låt oss se hur ert skydd ser ut idag, var ev. risker finns och hur man kan bygga bort dom.

Vi tar fram en lösning anpassat till ert behov och optimerar er maskinsäkerhet för person och produktion.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion

Klicka här för att ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift