Skräddarsydda lösningar

Beroende på önskemål och krav levererar vi både statiska beklädnader som sätts fast i maskinens fundament och rörliga moduler som enkelt kan avlägsnas. Maskinen kan täckas helt, delvis eller anpassat efter olika moment. Vårt mål inom beklädnad är att erbjuda våra kunder full service, från design, tillverkning och installation till garanti och eftergaranti-tjänster.

Fördelar

  • Ökad säkerhet för personal
  • Förebygger olyckstillbud
  • Efterlevnad av lagkrav och säkerhetsbestämmelser
  • Säkrare produktion med färre driftsavbrott
  • Bättre resultat genom färre produktionsavbrott
  • Skydda övrig produktion från rök, brand, stoft osv från en maskin

Vi vet att lösningar ofta är skräddarsydda och vi anpassar konstruktionerna efter era krav. Våra beklädnader kan fås i rostfritt, varmförzinkat, syrafast, kallvalsat och/eller lackerat utförande och i färger som ni själva bestämmer.

Ljuddämpat, brandskyddat och ESD skyddat är några andra funktioner som kan ingå. Likaså olika typer av filterlösningar för avskiljning av partiklar och oljedimma.

Andra komponenter

Åtkomstplattformar eller stegar är vanligtvis integrerade delar av de maskindelar vi tillverkar. Alla stegar och plattformar uppfyller kraven i de nu gällande CSN-standarderna.

Kontakta oss så återkommer vi med förslag som passar er bäst!

Klicka här för att ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift